Akcje

Skojarzenia

Z Ludzie Morza

Skojarzenia...

Powiedz mi, co myślisz, gdy mówisz, widzisz, czujesz... morze?

Dla badaczy naszej duszy takie pierwsze skojarzenia mogą być bezcenną wskazówką do opisania typu naszej wrażliwości, sposobu postrzegania i odczuwania świata.